IngA

IngA program


Program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle je projekt spolupráce spoločnosti Volkswagen Slovakia s vysokými školami, ktorého cieľom je:
 • Ponúknuť VŠ študentom a pedagógom pohľad do výroby technicky vyspelých automobilov
 • Umožniť najlepším študentom absolvovanie kvalitnej praxe
 • Získať kvalifikovaných absolventov pre Volkswagen Slovakia
Študenti, ktorí sa zapoja získajú:
 • Priamy prístup k informáciám o možnostiach praxe a zamestnania vo Volkswagen Slovakia
 • Absolvovanie kvalitnej odbornej praxe
 • Spoznanie špičkovej automobilky
 • Uplatnenie teoretických vedomostí v praxi
 • Nadviazanie kontaktov s odborníkmi
 • Rozšírenie odborných znalostí a rozhľadu
 • Možnosť získať štipendium alebo spracovať bakalársku, či diplomovú prácu vo Volkswagen Slovakia
Program IngA je určený študentom z univerzít spolupracujúcich s Volkswagen Slovakia:
 • Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Technická univerzita, Košice
 • Žilinská univerzita, Žilina
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
Zúčastnite sa odbornej prednášky počas Dňa Volkswagen Slovakia na Vašej univerzite, kde získate ďalšie informácie.

Ako sa prihlásiť na UniTag
Zaregistruje Vaše údaje cez Prihlasovací formulár.

Aktivity IngA programu
Sú určené všetkým študentom všetkých ročníkov. Informácie môžete získať počas dňa Volkswagen Slovakia na univerzite. Jeho súčasťou je odborná prednáška, kde predstavujeme celý program a možnosti študentov v našej spoločnosti.

1. Deň Volkswagen Slovakia na univerzite 
Na každej zapojenej univerzite sa počas akademického roku uskutočňuje odborná prednáška otvorená pre všetkých študentov a pedagógov. Prednášajú špecialisti Volkswagen Slovakia na tému, ktorá súvisí so študijným zameraním fakulty.

2. UniTag vo Volkswagen Slovakia 
Študentov pozývame na 1-dňové podujatie v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. Priblížime im tu praktické znalosti a poskytneme im informácie priamo od odborníkov z praxe. Súčasť UniTagu tvoria prehliadky pracovísk, off-road jazdy, prednášky, interaktívne školenia, workshopy a diskusie.

3. Odborná prax
Najlepší študenti získajú kvalitnú odbornú prax vo Volkswagen Slovakia na jednom zo 17 oddelení výrobnej či nevýrobnej oblasti. Podľa zamerania študenta a požiadaviek odborných útvarov je študent počas praxe zapojený do riešenia úloh, ktoré mu umožnia odborný rozvoj a uplatnenie vedomostí v praxi. Pre študentov mimo bratislavských univerzít je prax možné absolvovať v letných mesiacoch.

4. Štipendium
Najlepší účastníci letnej praxe IngA programu majú možnosť získať na nasledujúci akademický rok (október – jún) pravidelné štipendium vo výške 183,- € mesačne. Počas doby poberania štipendia spolupracujú s Volkswagen Slovakia na projektoch a pomáhajú pri zabezpečení komunikácie medzi Volkswagen Slovakia a univerzitou.

5. Trainee Program
Aktívnych IngA študentov podnecujeme po skončení štúdia k účasti v Trainee programe. Odborná prax a skúsenosti, ktoré počas štúdia získali, sú pri prijímaní do Trainee programu výhodou.
Created by run.sk